De luni, se poate cere ajutorul de încălzire a locuinței

Primăria Sectorului 6 anunță demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, începând de luni 14 octombrie.

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Sectorul 6, în perioada sezonului rece (noiembrie 2019 - martie 2020), pe baza cererii și declarației pe propria răspundere, însoțite de acte doveditoare.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la  Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Strada Floare Roşie nr. 7A, etaj 2, camera 16.

Pentru cererile depuse în perioada 14.10.2019 – 20.11.2019, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2019.


Datele declarate urmează să fie verificate, iar eventualele sume obținute ilicit vor fi recuperate.


ACTE DOVEDITOARE


1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.); 
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani; 
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ; 
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client. 
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului; 
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator. 
 • alte documente solicitate, după caz:
2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc; 
 • talon de şomaj; 
 • talon de alocaţie de stat; 
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii; 
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii; 
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar; 
 • certificat de încadrare în grad de handicap; 
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2017-2018 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei). 
 • alte documente doveditoare, după caz 
 • declarația tuturor membrilor adulți că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu character personal în baza CNP-ului pentru obținerea de către S.A.S. a adeverințelor de venit.
3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular; 
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie; 
 • actul de succesiune deţinut de titular; 
 • contractul de închiriere deţinut de titular; 
 • contractul de comodat deţinut de titular; 
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 
 • alte documente solicitate, după caz.
4. Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de GDF SUEZ ENERGY ROMANIA, respectiv de ENEL.

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.


Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se vor mai depune:

 • o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor; 
 • adeverințe de venit pentru anii 2017-2018 eliberate de AFP; 
 • certificatul fiscal eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale.
Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi primite doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii