Cum obții un loc de parcare în Drumul Taberei

Sursa: libertatea.ro

Locuitorii din Drumul Taberei care doresc să obţină un loc în parcările de reşedinţă administrate de Primăria Sectorului 6, se pot adresa Serviciului Parcaje din Aleea Bistra Micro nr.1.

Program de lucru cu publicul:
luni, marţi, joi, vineri – orele 8.30-13.00;
miercuri – orele 13.00-18.30;
telefon: 021.440.20.64.

CONDIȚII pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă:
 • să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării; 
 • să înregistreze la A.D.P.D.U. Sector 6 o cerere tip; 
 • sa facă dovada, prin prezentarea în original, a certificatului de înmatriculare, a dreptului de proprietate/utilizare (în caz de leasing) asupra unui autoturism cu ITP valabil.

Cererea se înregistrează la A.D.P.D.U. Sector 6 şi se onorează, în cazul în care:
 • sunt îndeplinite condiţiile enumerate la punctele 1 – 3; 
 • există locuri disponibile în respectiva parcare de reşedinţă; 
 • solicitantul achită taxa anuală al cărei cuantum este stabilit anual prin H.C.G.M.B.

Depunerea cererii tip trebuie însoţită de următoarele documente:
 • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare; 
 • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București; 
 • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul); 
 • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul); 
 • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Pentru achitarea taxei locului de parcare în Drumul Taberei, sector 6, există mai multe modalităţi:
 • direct de la ghişeele centrelor de încasare impozite şi taxe ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 din raza de domiciliu a contribuabilului; 
 • prin utilizarea cardurilor (prin POS); 
 • online, 
 • dar şi prin cele opt infochioscuri (tot pe baza cardurilor) amplasate în marile centre comerciale din sector: Plaza România, Cotroceni Parc, Selgros Drumul Taberei, Cora Lujerului, Carefour Orhideea şi Mlitari, Metro şi Auchan.

Dupa parcurgerea procedurii, solicitantul va primi contractul de închiriere, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reședință, beneficiarul urmând să achite taxa aferentă.

Închirierea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic, până la data de 31 decembrie. Prelungirea contractului va putea fi efectuată în intervalul: 1 ianuarie – 31 martie a anului, prin plata taxei aferente și întrunirea condițiilor cumulative.

Documente tipizate:


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii