VIDEO/ Cum închiriezi online parcare de reședință în Drumul Taberei...

Dacă nu vrei să umbli cu zilele prin tot felul de birouri pentru a închiria un loc de parcare în cartier, acum e mai simplu. O poți face de acasă, iar Primăria Sectorului 6 a pus la dispoziția tuturor metodologia privind atribuirea parcărilor de reședință din Sectorul 6 prin sistemul online.


parcare resedinta - info drumul taberei

Încă din aprilie 2019, Serviciul Parcaje de Reședință a pus la dispoziția cetățenilor sectorului 6 o platformă online dedicată, ce poate fi consultată pentru dobândirea unui loc de parcare în cadrul parcajelor de reședință din sector. Adresa de internet unde se pot consulta locurile de parcare disponibile este: parcari.adps6.ro.

Pentru a putea introduce o solicitare validă, cetățeanul trebuie să urmeze procedura detaliată mai jos:

1. Accesează platforma online (parcari.adps6.ro)

2. Solicită locul de parcare:

a. introduce în câmpurile specificate datele de localizare, respectiv:

i. strada

ii. nr. poștal

iii. imobil

iv. apartament

v. numărul și data bonului de ordine (*în cazul în care solicitantul nu are o cerere înregistrată, câmpul care prevede numărul și data bonului de ordine va fi lăsat necompletat, urmând ca acesta să primească pe adresa de e-mail un nr de înregistrare al cererii).

În momentul introducerii datelor, se vor selecta automat toate locurile disponibile din jurul imobilului respectiv, ele putând fi deselectate individual de către solicitant.

b. introduce în câmpurile specificate datele personale, respectiv:
i. nume
ii. prenume
iii. CNP
iv. nr. de înmatriculare
v. marca automobilului
vi. adresa de e-mail
vii. nr. de telefon
viii. observații (*dacă este cazul)
c. încarcă documentele solicitate (scanate, fotografiate), respectiv :
i. CI/BI
ii. certificatul de înmatriculare
iii. contractul de comodat (*dacă este cazul)
iv. certificat de încadrare în grad de handicap (*dacă este cazul)
v. nr. de înregistrare (*dacă au fost introduse datele prevăzute la pasul I)

Se trimite solicitarea, urmând ca solicitantul să primească un mesaj de confirmare și un număr al solicitării.Dispoziții generale:
Locurile de parcare care vor fi disponibile prin platforma online pusă la dispoziție (parcari.adps6.ro) vor fi cele neplătite și cele care nu au fost reînnoite și nu respectă condițiile cumulative.

Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) nu se poate aloca mai mult de un loc pentru fiecare apartament;

b) locurile de parcare pot fi atribuite numai pentru autoturisme înmatriculate în București;

c) se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv (dovada domiciliului se va face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate);

d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing şi pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat (contractul de comodat trebuie să fie autentificat la notar);

e) se pot atribui numai pentru cetățenii care fac dovada valabilității inspecției tehnice periodice (ITP).

La emiterea contractului de ocupare a locului de parcare, se va verifica achitarea de către solictant a taxelor locale datorate bugetului Sectorului 6 şi nu se va emite contractul de parcare dacă nu sunt achitate aceste taxe.

În situaţia în care atribuirea locului de parcare se realizează în baza unui contract de comodat, acesta trebuie să fie autentificat la notar.

Persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum și reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de întâietate în vederea obținerii unui loc de parcare, îndeplinind condițiile cumulative menționate la Art.1, lit. a) – e).

Cererea solicitantului va fi luată în considerare doar în cazul în care acesta îndeplinește toate condițiile cumulative prevăzute în HCL 313/2018, Art 1.

In cazul celorlalte solicitări, criteriul de alocare a unui loc de parcare de reşedintă se face în funcţie de ordinea cronologică a cererilor înregistrate individual la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reşedintă.

Locurile de parcare disponibile vor fi afișate pe site timp de 10 zile de la prima solicitare, urmând ca apoi să autoritatea locală să aloce locurile de parcare solicitanților în baza criteriilor de mai sus.

Serviciul Parcaje de Reședință va comunica petenților prin e-mail situația / finalitatea solicitării.

Trimiteți un comentariu

1 Comentarii

  1. Dar cu chiriasii care ocupa de parcare cum ramane poprietarii promit locururile de parcare au contracte legale cum ramane

    RăspundețiȘtergere