Blocul tău e în pericol de prăbușire la un cutremur? Vezi dacă e pe listă!

Cartierul Drumul Taberei este unul dintre cele mai sigure cartiere din București în ceea ce privește cutremurele. Conform datelor publicate de Primăria Bucureștiului, actualizate pe 9 decembrie 2019, doar 14 blocuri din Drumul Taberei prezintă probleme, unele mai mari, altele mai mici.

Astfel, un singur bloc, prezintă un risc ridicat de prăbușire în cazul unui cutremur puternic, deci face parte din imobilele încadrate în Clasa I de risc seismic. La risc seismic II se înscriu, din nefericire, 5 blocuri, iar alte 2 blocuri, la risc seismic III. Restul de 6 blocuri se înscriu pe lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic neîncadrate în categorii de urgență sau în clase de risc corespunzătoare.


Vezi mai jos dacă blocul tău sau al rudelor tale se află în pericol sau verifică aici sau aici!Listele imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic − actualizate la 09.12.2019

Liste publicate în temeiul art.4 alin.(9) lit.a2) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată și completată prin Legea nr. 223/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 676/03.08.2018
1. Lista imobilelor încadrate în Clasa I de risc seismic
2. Lista imobilelor încadrate în Clasa a II-a de risc seismic
3. Lista imobileor încadrate în Clasa a III-a de risc seismic
4. Lista imobilelor încadrate în Clasa a IV-a de risc seismic
5. Lista imobilelor consolidate
6*. Lista imobilelor încadrate în categorii de urgenţă. Neîncadrate în clase de risc seismic corespunzătoare
7*. Lista imobilelor neîncadrate în categorii de urgenţă sau în clase de risc seismic corespunzătoare
* Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari / reprezentanţii proprietarilor se pot prezenta la punctul de lucru al Primăriei din B-dul Naţiunile Unite nr.1, bloc 108a, sc.1, parter, sector 5, Municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr. 5, 6 și 7 la normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziţie publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcţiilor încadrate în categoriile de urgenţă U1, U2, U3 / neîncadrate nici în categorii de urgenţă, nici în clase de risc seismic.

Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în Clasa I de risc seismic [art.1 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 modificată și completată prin Legea nr. 223/2018: “Clasa R(s) I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”]

Adresa
Nr.
Bloc
Nr. apt.
Regim înălțime
An construire
An expertiză tehnică
Dr. Taberei
30
OD 3, sc. 1+2+3+4+5
180
S+P+8E
1964
2017

Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în Clasa a II-a de risc seismic [art.1 alin.(2) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 modificată și completată prin Legea nr. 223/2018: “Clasa R(s) II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă”]

Adresa
Nr.
Bloc
Nr. apt.
Regim înălțime
An construire
An expertiză tehnică
Str. Nera
2
OD 5
240
S+P+9E
1964
2000
Aleea Poiana Muntelui
2
OD 3
224
S+P+9E
1964
2000
Aleea Pravăț
2
Z 6
66
S+P+10E
1968
2010
Dr. Taberei
20
C 2
216
S+P+8E
1962
2001
Str. Tg. Neamț
2
R 7
88
S+P+10E
1971
2000

Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în Clasa a III-a de risc seismic [art.1 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 modificată și completată prin Legea nr. 223/2018: “Clasa R(s) III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante”]

Adresa
Nr.
Bloc
Nr. apt.
Regim înălțime
An construire
An expertiză tehnică
Str. Brașov
19
OD 5
216
S+P+8E
1965
2013
Str. Tincani
10

100
S+P+4E
1965
2002

Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în categorii de urgenţă [conform normativului de proiectare P100-92]
Neîncadrate în clase de risc seismic corespunzătoare [conform Codului de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare]
NOTĂ: Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din o.g. nr.20/1994, reprezentanții asociaţiilor de proprietari / reprezentanții proprietarilor se pot prezenta la punctul de lucru al primăriei din B-dul Națiunile Unite nr.1, Bloc 108 a, sc.1, parter, sector 5, Municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr. 5, 6 și 7 la normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziție publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcțiilor încadrate în categoriile de urgență U1, U2, U3.

Adresa
Nr.
Bloc
Regim înălțime
An construire
An expertiză tehnică
Observații
Aleea Compozitorilor
5
G 9
S+P+10E
1972
1995
U3
Aleea Compozitorilor
11
G 12
S+P+10E
1972
1995
U3
Aleea Compozitorilor
30
OD 15
S+P+9E
1963
1996
U3
Str. Sibiu
41
.S 14
S+P+10E
1974
1995
U 3

Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în categorii de urgenţă [conform normativului de proiectare P100-92]
Neîncadrate în clase de risc seismic corespunzătoare [conform Codului de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare]
NOTĂ: Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanții asociaţiilor de proprietari / reprezentanții proprietarilor se pot prezenta la punctul de lucru al Primăriei din B-dul NAȚIUNILE UNITE nr.1, bloc 108 A, sc.1, parter, sector 5, Municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr. 5, 6 și 7 la normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziție publicăde servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcțiilor încadrate în categoriile de urgență U1, U2, U3.

Adresa
Nr.
Bloc
Regim înălțime
An construire
An expertiză tehnică
Observații
Dr. Taberei
59
TD 48
S+P+11E
1973
1995
U3

Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic neîncadrate în categorii de urgenţă sau în Clase de risc seismic corespunzătoare
[conform Codului de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare]
NOTĂ: Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanții asociaţiilor de proprietari / reprezentanții proprietarilor se pot prezenta la punctul de lucru al Primăriei din B-dul NAȚIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, Municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr. 5, 6 și 7 la normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziție publică de servicii – expertizarea tehnicădin punct de vedere al riscului seismic al construcțiilor neîncadrate nici în categorii de urgență, nici în clase de risc seismic.

Adresa
Nr.
Bloc
Nr. apt.
Regim înălțime
An construire
An expertiză tehnică
Observații
Bdul Timișoara
19
C 6
180
S+P+8E
1963
1996
Expertul concluzionează că nu este necesară consolidarea imobilului


Trimiteți un comentariu

1 Comentarii

  1. 'Cartierul Drumul Taberei este unul dintre cele mai sigure cartiere din București în ceea ce privește cutremurele.' - asta ar fi adevarat daca toate imobilele din Bucuresti ar fi fost experitzate, ceea ce nu e cazul. Pe lista Primariei apar doar imobilele la care s-a cerut expertiza, de obicei de Asociatiile de Proprietari (la un moment dat a fost o lege in vigoare).

    RăspundețiȘtergere