Reînscrierile la creșe se fac ONLINE

În perioada 15 iunie – 30 iunie 2020, are loc sesiunea de reînscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2020-2021.

Cererile de reînscriere se pot depune online accesând aplicația la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro sau prin servicii de poștă/curierat la adresa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, Cod poștal: 061019. 

Asigurați-vă că depunerea cererii de reînscriere este însoțită de toate documentele necesare!Important:

- Persoanele/Părinții care nu vor depune cererea pentru reînscrierea copilului și documentele solicitate, în perioada 15 iunie 2020 – 30 iunie 2020, vor pierde automat locul în centrul de zi.

- Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de reînscriere este însoțită de toate documentele necesare.

- Nu este necesară deplasarea dumneavoastră la sediul institutiei/centrul de zi


Cererile de reînscriere vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:

☑ Copie certificat de naştere copil;

 Copie carte de identitate mamă;

 Copie carte de identitate tată;

 Copie certificat de deces (în situația în care unul dintre părinți este decedat);

 Copie hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului, dacă este cazul;

 Copie hotărâre/sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;

 Adeverință de salariat pentru ambii părinți, eliberată de angajator;

 Adeverință de la ANAF pentru părinții care obțin venituri din alte activități (dacă sunt administratori/asociați unici într-o societate ori au activități independente) sau care NU realizează venituri.

Recomandări pentru cererile de reinscriere depuse online

 Citiți cu atenție condițiile pentru reînscrierea copilului dvs la centrul de zi!

 Completați cu atenție rubricile formularului! Orice eroare cu privire la datele de contact furnizate (e-mail/telefon), atrage după sine imposibilitatea procesării cererii de reînscriere.

 Atașati în format jpg. sau pdf. documentele solicitate!

Recomandări pentru cererile de reînscriere trimise prin servicii de poștă sau curierat

 Citiți cu atenție condițiile pentru reînscrierea copilului dvs la centrul de zi!

 Completați cu atenție rubricile formularului!

 Cererea de reînscriere va fi însoțită, obligatoriu, de documentele solicitate

Soluționarea cererilor

Analiza cererilor online se va realiza  doar în perioada 01 iulie 2020 – 15 iulie 2020;

Rezultatele vor fi comunicate la adresa de e-mail/numărul de telefon furnizate la completarea formularului de reînscriere online/documentele trimise prin mandat poștal sau curierat;

La baza analizării și aprobării cererilor de reînscriere la centrele de zi de tip creșă, din subordinea DGASPC Sector 6, stau următoarele criterii (conform Regulamentului aprobat de Consiliul Local Sector  6 Hot. nr. 266/31.10.2020):

 Domiciliul legal pe raza sectorului 6; 

 Copiii proveniți din familii monoparentale;

 Copiii aflați în risc de separare de familie, ale căror dosare vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul 

 Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie;

 Ambii părinți să dețină un loc de muncă;

 Niciunul dintre părinți să nu beneficieze de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului la momentul reînscrierii;

 Copiii gemeni/tripleți;

 Copiii ai căror frați/surori sunt înscriși în centru.

După analizarea cererilor, pe data de 15 iulie 2020, părinții vor primi o notificare prin email/sms cu privire la admiterea/respingerea cererii, precum și completarea dosarului cu alte  documente necesare, după caz.

Pentru completarea dosarului de reînscriere, părinții vor depune la sediul centrului de zi unde a fost admis copilul, la o dată ce va fi ulterior comunicată, următoarele documente:

 Adeverință medicală conform căreia copilul este clinic sănătos și poate intra în colectivitate;

 Fișa de vaccinări a copilului;

 Avizul epidemiologic (are o valabilitate de 48 de ore și se va depune la creșa în evidențele căreia se află copilul, la data intrării acestuia în colectivitate).

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii