Ai parcare de reședință în Drumul Taberei? Află cum îți reînnoiești contractul!

Cetățenii din Drumul Taberei își pot reînnoi automat contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință doar prin plata taxei anuale, anunță Primăria Sectorului 6.


parcare - info drumul taberei
Sursa foto: primarie6.ro

Practic, beneficiarii (cei care au încheiat contracte noi după august 2017) nu sunt nevoiţi să se deplaseze la Serviciul Parcaje din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) pentru a întocmi un nou contract, ci trebuie doar să achite contravaloarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă, până la data de 31 martie 2020, la fel cum se procedează şi cu celelalte taxe şi impozite locale.

În prezent, administraţia locală a Sectorului 6 pune la dispoziţia membrilor comunităţii, pe lângă mijloacele electronice de plată prin www.ghiseul.ro şi altele, moderne, precum infochioşcurile amplasate în marile centre comerciale ale sectorului sau direct la centrele Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 din: Bd. Drumul Taberei nr. 18 (Orizont), Șoseaua Virtuții nr. 1-3, Calea Giulești nr. 125, Centrul Comercial “Drumul Taberelor” și Bd. Drumul Taberei nr. 40.

Taxa pentru închirierea locului de parcare se achită anual, până la 31 martie.

Taxa pentru închirierea locurilor de parcare de reşedinţă este stabilită în conformitate cu pct. 3.24 din Anexa 2 din HCGMB nr. 429/28.12.2016 – taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă şi se achită anual.

Reînnoirea contractului se face prin plata taxei până la sfârşitul primului trimestru, respectiv 31 martie al fiecărui an calendaristic, şi prin întrunirea condiţiilor cumulative de atribuire a locului de parcare, stabilite de actele normative în vigoare. În caz contrar, contractul încetează de drept şi locul de parcare poate fi atribuit altui solicitant, iar debitele restante vor fi recuperate prin serviciile specializate, a precizat Eduard Paul Simion, directorul general adjunct al ADPDU Sector 6.

Pentru a putea beneficia de loc de parcare de reşedinţă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii simultan:

- BI/CI cu domiciliul la adresa unde este solicitat locul de parcare,
certificat de înmatriculare auto (autoturismul este înmatriculat în România, cu număr de Bucureşti)

- document privind ITP valabil

- contract de comodat auto autentificat la notar pentru autoturismele astfel utilizate (dacă este cazul)

- certificat de încadrare în grad de handicap locomotor (dacă este cazul, astfel de persoane având prioritate la atribuirea locurilor de parcare),

- creanțele bugetare exigibile să fie achitate la zi.

În cazul în care beneficiarul locului de parcare îşi schimbă domiciliul sau vinde autoturismul prevăzut în contract, el va face cunoscut în scris acest fapt, în termen de 15 zile, Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea repartizării locului de parcare unui alt solicitant.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii